Bộ chia co nhiệt hạ thế LVGBB

0308.500

Tên sản phẩm: Bộ chia pha co nhiệt hạ thế GALA

Mô tả: Bộ chia pha co nhiệt hạ thế LVGBB GALA từ 2-7 core

Nhãn hiệu/Xuất xứ: GALA/ Ấn Độ

Bảo hành: 12 tháng