Có tất cả 2 sản phẩm

Ống co nhiệt bọc cáp

Bộ chia co nhiệt hạ thế LVGBB

0376.000

Hộp nối và đầu cáp co nhiệt

Đầu cáp co nhiệt GALA từ 3.3-36kV