Măng sông co nhiệt bao ngoài GWS

446.3001.185.000

Tên sản phẩm: Măng sông co nhiệt bao ngoài GWS

Mô tả: Măng sông co nhiệt bao ngoài GWS – INSUSLEEVE GWS-55/8, GWS-240/50

Nhãn hiệu/Xuất xứ: GALA/ Ấn độ

Bảo hành: 12 tháng