Ống co nhiệt hạ thế GSC 3.3kV

9.540213.100

Tên sản phẩm: Ống co nhiệt hạ thế (up to 3.3kV)
Mô tả: Một số size phổ biến GSC 16/8; GSC 20/10; GSC 30/15; GSC 40/20; GSC 50/25; GSC 70/35; GSC 100/50; GSC 150/75
Nhãn hiệu/Xuất xứ: GALA/ Ấn độ
Bảo hành: 12 tháng