Đầu cáp co nhiệt GALA từ 3.3-36kV

Tên sản phẩm: Đầu cáp co nhiệt GALA
Mô tả: Đầu cáp co nhiệt loại GLT-1100, GXO/E-1112, GXO/E – 1524, GXO/E – 3336, GXOS/E – 1236
Nhãn hiệu/Xuất xứ: GALA/ Ấn độ
Bảo hành: 12 tháng